Профорієнтація Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

081 «Право»
ОКР молодший
спеціаліст (юридична
освіта)
1.Українська мова та література (ЗНО), 100;
2. ЗНО на вибір вступника
3.Фахове випробування (ТДП), 124
1 рік 10 місяців 25 100 1 рік 10 місяців 12 000

ІІІ. За денною та заочною формою навчання університет здійснює підготовку бакалаврів на основі раніше здобутої вищої («друга вища освіта») за всіма спеціальностями. Вступ здійснюється за результатами вступних випробувань на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

ІV. Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» здійснюється на базі ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями:

Спеціальність Вступні
випробування
Денна форма Заочна форма
Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік
081
«Право»
1)Єдине фахове випробування (ЄФВВ);
2)Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
1рік 6 місяців 32 600 1 рік 8 місяців 22 000
262 «Правоохоронна діяльність» 1)Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
2)Фахове вступне випробування
1рік 6 місяців 21 000 1 рік 8 місяців 19 000
053
«Психологія»
1)Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
2)Фахове вступне випробування
1 рік 8 місяців 14 000
051
«Економіка»
1)Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
2)Фахове вступне випробування
1 рік 8 місяців 14 000
281
«Публічне
управління та
адміністрування»
1)Єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
2)Фахове вступне випробування
1 рік 8 місяців 14 000

Студенти факультетів забезпечуються:

  • якісними освітніми послугами з використанням новітніх досягнень у сфері вищої освіти та сучасних інформаційних технологій;
  • сучасними навчальними аудиторіями, полігонами, комп’ютерними класами, спортивними залами, спеціалізованими навчальними аудиторіями;
  • сучасними підручниками, посібниками, навчально-методичною літературою та періодичними виданнями;
  • сучасним студентським гуртожитком.

Увага! Вартість навчання може змінюватись з урахуванням індексу інфляції.

Наша адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна,26.

Приймальна комісія тел: (056) 756-46-36, (056) 756-46-30, (099) 772-17-05, (073) 168-39-55

 

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ
НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Денна форма навчання (курсанти***)

Факультет, спеціальність, термін Вступні випробування, мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування
081 Право*
(4 роки)
1)українська мова та література 100 (0,2)
2)історія України 100 (0,25)
3)на вибір: математика 100 (0,2), іноземна мова 100 (0,2)
4) конкурс фізичних здібностей (0,2)
Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань
081 Право*
(4 роки)
1)українська мова та література 100 (0,2)
2)історія України 100 (0,25)
3)на вибір: математика 100 (0,2), іноземна мова 100 (0,2)
4) конкурс фізичних здібностей (0,2)
Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності
262 «Правоохоронна діяльність»**
(3 роки )
1)українська мова 100 (0,2)
2)історія України 100 (0,25)
3)творчий конкурс (0,2)
4) конкурс фізичних здібностей (0,2)
Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції
262 «Правоохоронна діяльність»**
(3 роки )
1)українська мова 100 (0,2)
2)історія України 100 (0,25)
3)творчий конкурс (0,2)
4) конкурс фізичних здібностей (0,2)

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
(для працівників Національної поліції)

262 «Правоохоронна діяльність»**

1)українська мова та література 100
2)історія України 100
3)творчий конкурс

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ
(для працівників Національної поліції)

262 «Правоохоронна діяльність»

1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 100
2) фаховий іспит 100

*Мінімальний конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 081 «Право» складає 140 балів.

**Мінімальний конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» складає 125 балів.

***Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно подати online заявку на сайті Національної поліції України osvita.nр.gоv.uа, який призначений для електронної реєстрації абітурієнтів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Приймальна комісія тел: (056) 756-46-36; (056) 756-46-30; (099) 772-17-05; (073) 168-39-55


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТА
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА
УПРАВЛІННЯ
(навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

Здійснюється  підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» на денній та заочній формі навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для системи МВС України, інших міністерств,центральних та місцевих органів виконавчої влади ,органів місцевого самоврядування,підприємств,установ та організацій України.

І.Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

Спеціальність Вступні випробування Денна форма Заочна форма
Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік
081
«Право»
1.Українська мова та література – 100 (0,3)
2.Історія України – 100 (0,35)
3.На вибір: математика/іноземна мова – 100 (0,25)
конкурсний бал не менше 140
4 роки 28 500 4 роки 12 000
262
«Правоохоронна
діяльність»
1.Українська мова  – 100 (0,3)
2.Історія України – 100 (0,35)
3.Творчий конкурс – 100 (0,25)
3 роки 16 000 3 роки 11 000
262
«Правоохоронна
діяльність»
1.Українська мова  – 100 (0,3)
2.Історія України – 100 (0,35)
3.Творчий конкурс – 100 (0,25)
3 роки 16 000 3 роки 11 000
073
«Менеджмент»
1.Українська мова та література – 100 (0,3)
2.Математика – 100 (0,35)
3.На вибір: географія/іноземна мова – 100 (0,25)
4 роки 25100 4 роки 10 000
053
«Психологія»
1.Українська мова та література – 100 (0,3)
2.Математика – 100 (0,35)
3.На вибір: біологія/іноземна мова – 100 (0,25)
4 роки 25 100 4 роки 12 000
051
«Економіка»
1.Українська мова та література – 100 (0,3)
2.Математика – 100 (0,35)
3.На вибір:географія/іноземна мова – 100 (0,25)
4 роки 25100 4 роки 12 000
291
«Міжнародні
відносини,суспільні
комунікації та
регіональні студії»
1.Українська мова та література – 100 (0,3)
2.Іноземна мова – 100 (0,35)
3.На вибір: історія України/математика – 100 (0,25)
конкурсний бал не менше 140
4 роки 25100 4 роки 10 000
281
«Публічне
управління та
адміністрування»
1.Українська мова та література – 100 (0,3)
2.Математика – 100 (0,35)
3.На вибір: історія України/іноземна мова–100 (0,25)
конкурсний бал не менше 140
4 роки 27000 4 роки 12 000

ІІ. Підготовка бакалаврів за скороченою програмою здійснюється також на основі ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») на денній та заочній формі за всіма спеціальностями. Вступ здійснюється за результатами ЗНО та вступних випробувань на базі ДДУВС.

Спеціальність Вступні випробування Денна форма Заочна форма
Термін Вартість за рік Термін Вартість за рік

081
«Право»
ОКР молодший
спеціаліст
(неюридична освіта)

1.Українська мова та література (ЗНО), 100
2.ЗНО на вибір вступника
3.Фахове випробування  ( основи правознавства), 124
2 роки 10 місяців 25 100 2 роки 10 місяців 12 000

 


Коментуйте першим

Залиште свій коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*