Твої права, учню

Шановний абітурієнте, учню!

Твої невід’ємні права та права, надані тобі державою Україна, є нашим головним пріоритетом! Їх виконання, додержування та повага до них є для нас найголовнішим напрямком педагогічної діяльності.

Ми протидіємо корупції, надаючи відкритий доступ до навчальних матеріалів курсів, залучаючи до проведення випускних іспитів третю сторону – представників роботодавців.

Ми створюємо у навчальному закладі середовище вільного вираження думок тобою, учню! Твоя думка для нас справді важлива. При цьому спілкування з тобою носить характер взаємоввічливого та неупередженого. Усі учасники навчально-виховного процесу мають рівні права на повагу та гідність.

Ми сподівуємо принципи академічної доброчесності у оцінюванні твоїх навчальних успіхів та у проведенні навчальних занять і виховної діяльності.

Ти маєш змогу брати участь у керуванні навчальним закладом через балотування на пост президента або участь у Раді учнівського самоврядування.

Ми пропонуємо тобі ознайомитися з посиланнями нижче. За ними ти знайдеш ті міжнародні джерела та законодавчі акти України, у яких детально викладено сутність твоїх прав людини й учня.

 

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print

Загальна декларація прав людини

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#o95

Конвенція про права дитини (Рада Європи)

https://www.coe.int/ru/web/compass/convention-on-the-rights-of-the-child

Конвенція ООН про права дитини

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021/print

Державна програма про реалізацію Конвенції в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#n10

Європейська конвенція з прав людини (скорочено)

https://drive.google.com/drive/folders/1GyjQPJYRgGjDf-kmapz-R8DL7_iI-EP-

Дії на захист Вашого права у освітньому середовищі

https://drive.google.com/drive/folders/1GyjQPJYRgGjDf-kmapz-R8DL7_iI-EP-

Права учня в Інтернеті

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13qpV0HmPcMTq0M7EGzauXBOxzruN0_NC

Протидія булінгу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19/print

Закон про захист персональних даних

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17