Електрогазозварник

Електрогазозварник

Повинен знати:

конструкцію різних зварювальних машин, автоматів, напівавтоматів та джерел живлення, їх електричні схеми; властивості металів під час зварювання та наплавлення; вибирати послідовність накладення швів; вплив термічного оброблення на властивості шва; правила різання під водою; принцип раціональної та ефективної організації праці на робочому місці; норми використання матеріалів, інструментів, електроенергії, норми технологічного процесу;; правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами та механізмами; норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; кращий досвід роботи з професії за новітніми технологіями, економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань та обов’язків.

Повинен уміти:

виконувати ручне дугове, плазмове та газове зварювання складних і відповідальних апаратів, деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; виконувати автоматичне та механізоване зварювання особливо складних і відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів; ручне електродугове повітряне різання особливо складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів у різних просторових положеннях; виконувати зварювання відповідальних конструкцій у блочному виконанні в різних просторових положеннях; виконувати зварювання і наплавлення тріщин і раковин у тонкостінних виробах у важкодоступних для зварювання місцях; виконувати термооброблення газовим пальником зварних стиків після зварювання; читати креслення особливо складних зварних просторових металоконструкцій; додержуватися норм технологічного процесу, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

Загально-професійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника: виробництво машин та устаткування.

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Повинен знати:

будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує; властивості і призначення зварювальних матеріалів; основні види контролю зварних швів; вибір зварювальних матеріалів; причини виникнення внутрішніх напруг і деформації в виробах, які зварює, і заходи їх запобігання; установлення режимів зварювання за заданими параметрами.

Повинен уміти:

виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона у всіх просторових положеннях зварного шва середньої складності апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей; наплавляти прості і середньої складності деталі та вузли; виконувати автоматичне мікроплазмове зварювання; обслуговувати установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкції.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення

Сфера професійного використання випускника: зварювання металу для виробництва готових металевих виробів.

Контролер зварювальних робіт

Повинен знати: 

технічні вимоги до якості зварних з’єднань та технічної документації;

основне обладнання для зварювання та різання металів;

призначення електровимірювальних приладів та пристосувань, що застосовуються для контролю;

основні методи контролю зварних швів;

режими зварювання;

причини виникнення дефектів у зварних швах та засоби їх попередження.

Повинен уміти:

контролювати якість та прийомку складання під зварювання та зварні з’єднання виробів, вузлів та конструкцій з вуглецевих сталей, дотримання режимів зварювання за приладами та технологією зварювання;

 виконувати гасову пробу та вакуумний контроль зварних швів;

 вести облік та звітність якості та кількості прийнятої та забракованої продукції.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення підприємницької діяльності, основами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Сфера професійного використання випускника:

Контроль якості та прийомка складання під зварювання  металевих з’єднань  для виробництва готових металевих виробів у різних сферах народного господарства.

 

 

 


Коментуйте першим

Залиште свій коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*