Машиніст тепловоза

Машиніст тепловоза

Повинен знати: будову тепловоза: його обладнання та правила експлуатації, принцип роботи вузлів, електронних блоків тепловоза; види технічного обслуговування та ремонту тепловозу, його обсяги, технологію основних ремонтних робіт; причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів тепловоза, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів; правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та обстеження вузлів, колісних пар тепловоза, правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, термодинаміки, механіки, пневматики, комп’ютерної техніки; правила технічної експлуатації залізниць України; інструкцію з сигналізації на залізницях України; інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи; інструкцію з експлуатації гальм рухомого складу, технічно-розпорядчі акти станцій, інструкцію з охорони праці, робочу інструкцію локомотивної бригади, накази, вказівки та інші нормативні акти з безпеки руху,  інструкції, які регламентують роботу локомотивних бригад, чинні інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти Укрзалізниці: у разі виїзду на дільниці суміжних держав – нормативні документи залізниць цих держав; основи трудового законодавства, положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила трудового розпорядку, нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Повинен уміти: готувати тепловоз (у складі локомотивної бригади) до роботи, перевіряти дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схеми тепловоза; контролювати роботу тепловоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда; здійснювати приймання і здавання тепловоза (у складі локомотивної бригади) з дотриманням чинних вимог; забезпечувати безпеку руху з дотриманням чинних вимог Правил технічної експлуатації, інструкцій, наказів, вказівок та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи; контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза й перевіряти їх технічний та протипожежний стан; дотримуватися періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів тепловоза на шляху прямування; вживати заходів щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів; утримувати в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту; брати участь у підготовці тепловоза до комісійного огляду.


Коментуйте першим

Залиште свій коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*