22.05.2020
0 0

Група № 22-Е за професією «Оператор комп’ютерного набору»

Дні тижня
з/п
Предмет Тема
уроку
Посилання на додаткові електронні ресурси Домашнє
завдання
Зворотній зв’язок з викладачем
Понеділок
(25.05.2020)
1. Виробниче навчання Формування основних бухгалтерських записів по рахунку 36 ”Розрахунки з покупцями та замовниками“ https://drive.google.com/
open?id=1CLATKa9y1q
ATgaq3NuNA7G4c7_yj-L6r
Виконати запропоновані завдання 25051953@ukr.net
Вівторок
(26.05.2020)
1. Фізична культура (дівчата)
2. Історія України Практичне заняття «Вибори до органів місцевого самоврядування» https://drive.google.com/
open?id=15TZl4OkQoXuu
w5jH2SRvCbjAdK_yQOf6
Розділ 4, тема 3, п.2-конспект. Письмово відповісти на запитання 2,7 на ст.82. kazachanska
1805@gmail.com
3. Громадянська освіта Тема:  Витоки та процес європейської інтеграції https://drive.google.com/
open?id=15TZl4OkQoXuuw
5jH2SRvCbjAdK_yQOf6
Стр.161 Doroch
517@gmail.com
4. Фізика Поглинання і розсіювання світла. Інтерференція та дифракція світлових хвиль. Поляризація.

https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

https://www.youtube.com/watch?v=WCdeV2nWKTU

https://www.youtube.com/watch?v=earoUYNFckw

https://obrazovaka.ru/test/dispersiya-interferenciya-difrakciya-sveta.html

Зробити конспект

Відповісти на питання

Вправа 21 (1-5) с. 119

Відповіді відправити

Тест, зробити скріншот відповіді та відправити

babanina
0607@ukr.net
5. Економіка підприємств Тема: Структура та принципи  організації виробничого процесу https://pidruchniki.com/82233/ekonomika/organizatsiya_virobnitstva Конспект Doroch
517@gmail.com
6. Економіка підприємств Тема:  Організаційні типи виробництва https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/35prychepa_ekonomika_
ta_organizaciya_vyrobnictva/6.html
Конспект Doroch
517@gmail.com
7. Бухгалтерський облік Сутність амортизації основних засобів https://drive.google.com/
open?id=1PHCjG5_zFD
5YZfIiEi80FkiaC-UdwlPA
Написати конспект, зробити його фотографію 25051953@ukr.net
8. Зарубіжна література Тема: Розвиток мовлення. Написати асоціативний етюд за творами:  «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» або« Фуга смерті» Надіслати роботу на мою електронну почту tikevich
80@ukr.net
9. Фізична культура (хлопці)
Середа
(27.05.2020)
1. Фізична культура (дівчата)
2. Громадянська освіта Тема: Міграція https://drive.google.com/
open?id=15TZl4OkQoXuuw
5jH2SRvCbjAdK_yQOf6
Стр. 163 Doroch
517@gmail.com
3. Громадянська освіта Тема:  Виклики сучасного світу https://drive.google.com/
open?id=15TZl4OkQoXuuw
5jH2SRvCbjAdK_yQOf6
Стр. 167 Doroch
517@gmail.com
4. Економіка підприємств Тема: Методи організації виробництва https://stud.com.ua/22945/ekonomika/metodi_organizatsiyi_virobnitstva Конспект Doroch
517@gmail.com
5. Економіка підприємств Тема: Суспільні форми організації виробництва https://studfile.net/preview/5797698/page:23/ Конспект Doroch
517@gmail.com
6. Українська мова УМР. Складання промови на одну з тем. https://drive.google.com/
open?id=1syB3Ime7TD222
j4tHSle2xESpjUSHmUx

https://drive.google.com/
open?id=1njnJETEOQSjDW
ZhfS-pozeX2FJ8pKfxt
Пропоную ознайомитися з основними етапами у підготовці тексту промови до виступу.
Скласти текст промови за одну з запропонованих тем.
rodinairina
01@gmail.com
7. Бухгалтерський облік Методи амортизації основних засобів https://drive.google.com/
open?id=19bV3pcEYHw4rJ
Ny63Bg_yRZ54N8LQhsc
Написати конспект, зробити його фотографію 25051953@ukr.net
8. Фізична культура (хлопці)
Четвер
(28.05.2020)
1. Фізична культура (дівчата)
2. Фізика Практикум розв’язування задач https://pidruchnyk.com.ua/1276-fizyka-i-astronomiya-11-klas-golovko.html

С. 159 Зробити конспект

С.162 (1-8)

babanina
0607@ukr.net
3. Хімія Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. Хімія 11
https://pidruchnyk.com.ua/470-hmya-popel-kriklya-11-klas.html
Зробити опорний конспект §4 vera15121969
zuravel@gmail.com
4. Біологія  Фотоперіодизм та його адаптивне значення https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=dXiKwNfGKOI&feature=emb_logo
Біологія 11
https://pidruchnyk.com.ua/1244-biologi-11-klas-sobol.html
§18 (пункт 2) зробити опорний конспект vera15121969
zuravel@gmail.com
5. Громадянська освіта Тема:  Міжнародні відносини https://drive.google.com/
open?id=15TZl4OkQoXuu
w5jH2SRvCbjAdK_yQOf6
Стр. 172 Doroch
517@gmail.com
6. Громадянська освіта Тема: Міжнародна безпека https://drive.google.com/
open?id=15TZl4OkQoXuu
w5jH2SRvCbjAdK_yQOf6
Стр. 173 Doroch
517@gmail.com
7. Географія Третинний сектор економіки Америки. https://docs.google.com/
forms/d/1q6w6RXprY6MD9HI
hFq0URFi6XH3Gt
y92GYevA5i_mlE/edit
?usp=sharing
виконати тестування

 

Виконати тестування

 

 

vikadol
96@gmail.com

 

8. Економіка підприємств Тема:  Концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування https://pidruchniki.com/82235/ekonomika/formi_organizatsiyi_
virobnitstva
Конспект Doroch
517@gmail.com
9. Фізична культура (хлопці)
П’ятниця
(29.05.2020)
1. Фізична культура (дівчата)
2. Громадянська освіта Тема: Міжнародне право https://drive.google.com/
open?id=15TZl4OkQoXuu
w5jH2SRvCbjAdK_yQOf6
Стр. 175 Doroch
517@gmail.com
3. Громадянська освіта Тема:  Міжнародне гуманітарне право https://drive.google.com/
open?id=15TZl4OkQoXuu
w5jH2SRvCbjAdK_yQOf6
Стр. 177 Doroch
517@gmail.com
4. Іноземна мова Природні ресурси України. Тікевич:
http://www.dinternal.com.ua/topics/the-climate-of-ukraine/ прочитати
Родіна:

https://drive.google.com/
file/d/1l59_70cjvQ8Q194-
xakpFzWa4UsA1blp/view
?usp=sharing
Тікевич:
Написати твір за темою
Родіна:

Впр.4,5 стор.336
Тікевич:
tikevich
80@ukr.net
Родіна:

rodinairina

01@gmail.com
5. Хімія Електронні і графічні електронні формули атомів s.p.d. елементів Хімія 11
https://pidruchnyk.com.ua/470-hmya-popel-kriklya-11-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=kqHYbT9rv6A
https://www.youtube.com/watch?v=sr2Yevk49m4
https://www.youtube.com/watch?v=Bjlxi8At2oU
§ 2 Зробити опорний конспект
Виконати завдання №15,16
vera15121969
zuravel@gmail.com
6. Економіка підприємств Тема: Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання https://pidruchniki.com/1082030238731/ekonomika/derzhavne_regulyuvannya_
pidpriyemnitstva
Конспект Doroch
517@gmail.com
7. Економіка підприємств Тема: Прогнозування розвитку підприємств https://studfile.net/preview/5648069/page:4/ Конспект Doroch
517@gmail.com
8. Фізична культура (хлопці)