07.12.2017
0 0

Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1388-17