08.12.2017
0 2

94(477)     Історія України

Приклад(и) комбінування:

        94(477)»…/084″ Стародавня історія України, до середини IX ст.

94(477)»085/134″ Києво-Галицький період, друга половина IX ст. — 40-ві рр. XIV ст.

94(477)»134/1648″ Литовсько-Польська доба, 40-ві рр. XIV ст. — 1648 р.

94(477)»1648/179″ Українські землі в роки національної революції та Гетьманщини, 1648 р. — кінець XVIII ст.

94(477)»179/1917″ Українські землі в роки російсь¬ко-австрійського панування та національного відродження, кінець XVIII ст. — 1917 р.

94(477)»1917/1920″ Українські землі в роки національно-демократичної революції та боротьби за возз’єднання, 1917—1920 рр.

94(477)»1921/1991″ Україна в радянську добу, 1921—серпень 1991 рр.

94(477)»1921/1939″ Україна в умовах нової економічної політики та радянської модернізації, 1921—вересень 1939 рр.

94(477)»1939/1945″ Україна в роки Другої світової війни, вересень 1939 — серпень 1945 рр.

94(477)»1945/1991″ Україна в післявоєнні роки, пе¬ріод часткової лібералізації суспільства та кризи ра¬дянської системи, серпень 1945 — серпень 1991 рр.

94(477)»1991/…» Україна в роки незалежності, серпень 1991 р. —…