08.12.2017
0 0
Видання УДК  (2000—2015 рр.)

21 книга – 1-е, 2-е вид. УДК, зміни і допов. до УДК.

— 4 електронних видання (готується 5-е);

— Таблиця «Розташування бібліографічних записів у бібліографічних      покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації».

Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК.

— Короткий тлумачний словник термінів з УДК.

Методичні рішення для понять з відсутніми прямими індексами.

— Визначення індексів УДК для наукових документів: методичні рекомендації

Розроблено кілька прикладних таблиць УДК.

Готується до випуску 3-е видання УДК.

 Друге видання УДК українською мовою:  8-ми книгах: (2008, 2011 рр)

1. Допоміжні таблиці.

2. Основна таблиця: 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки.

3. Основна таблиця: 5, 60, 61 Математика та природничі науки. Біотехнологія. Медичні науки.

4. Основна таблиця: 62 Машинобудування. Техніка в цілому.

5. Основна таблиця: 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове господарство.  Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв’язку поліграфії. Бухгалтерія. Реклама

6. Основна таблиця: 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість.

Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість

7. Основна таблиця: 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня

література. Літературознавство. Географія. Історія.

8. Зведений алфавитно-предметний покажчик

У 2011 році вийшло друком видання «Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007—2008)» (на замовлення Держкомтелерадіо України). У 2012 році видано зміни та доповнення (2009). Того ж року випущено два електронні видання УДК, одне з яких містить таблиці УДК (станом на 2006 рік), алфавітно-предметний покажчик і зміни та доповнення до УДК (2007—2008), а друге — окремо зміни та доповнення (2007—2008), а також випущено брошуру, що містить методичні рішення для понять, на які в таблицях УДК відсутні прямі індекси. У 2013 році видано зміни та доповнення (2010), а 2015 року видано зміни та доповнення (2011).

_________________________________________________________________

Вийшло у 2013 р. електронне видання УДК українською мовою на CD-ROM у форматі PDF

__________________________________________________________________

 Перспективи розвитку класифікаційних систем в Україні

— Підготовка 3-го видання УДК

— Підтримка в актуальному стані всіх прикладних і скорочених таблиць УДК

— Розроблення робочих таблиць УДК для педагогічних бібліотек і бібліотек для дітей

— Поступовий перехід всіх бібліотек на класифікацію за УДК і відмова від ББК

— Підготовка і випуск виправлених і доповнених таблиць авторських знаків

__________________________________________________________________

 Відмова від використання ББК в Україні

(проект  постанови  Каб. Мін-ва України «Про припинення використання в Україні ББК та впровадження УДК»)

Згідно з рішенням Вченої ради Книжкової палати України від 18 грудня 2015 р.(протокол № 12)

При Книжковій палаті України створено Міжвідомчу комісію з питань припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації в Україні і упровадження Універсальної десяткової класифікації

КОНТАКТИ

Гуцол Галина Олександрівна — Заступник директора з наукової роботи

Тел.: (44) 292-01-34;  292-64-73

Факс: (44) 296-71-15

E-mail: ggutsol@ukrbook.net

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана

Федорова“

Відділ класифікаційних систем

Поштова адреса

просп. Юрія Гагаріна, 27,

м. Київ-94, Україна, 02660

Телефон (44) 292-01-84

Факс (44) 292-00-54

E-mail udc@ukrbook.net

URL

http://www.ukrbook.net

(рубрика «Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні»)

Надання послуги з визначення індексів УДК, ББК, авторського знака,

консультування щодо систематизації документів за УДК:

ВІДДІЛ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ:

тел./факс: +380(44) 292-00-54, email: udc@ukrbook.net

__________________________________________________________________

Придбання видань УДК:

ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ:

тел.: +380(44) 292-65-73, е-mail: vydannya@ukrbook.net