08.12.2017
0 0
ББК УДК Опис
Освіта. Педагогіка
74я73 37.013 Освіта. Виховання. Навчання.
37.013 Акмеологія
74.66 37.013.42 Соціальна педагогіка
37.013.77 Психологічна педагогіка
74я73 37.013(075) Педагогіка (навчальний посібник/підручник)
74.00 37.01 Теорія, принципи, методи і організація освіти
74.02 37.02 Загальні питання дидактики та методики
74.03 37.01(09) Історія освіти. Історія педагогічної думки
373 Загальноосвітня школа
74.1 373.2 Дошкільна освіта
74.2 373.3 Початкова школа
74.2 373.5 Середня школа
74.04 37.09 Організація освіти
74.200 37.017 Педагогіка школи. Теорія та методика виховання
74.202я73 37.02(075) Дидактика та методика
74.200.5

74.200.54

37.015.31 Методи розвитку розумових, інтелектуальних, творчих здібностей. Формування особистості. Напрямки виховання
74.200.51 37.015.31 Моральне виховання
74.200.52 37.515.31 Патріотичне виховання
74.202.515 37.015.31 Виховання культури поведінки
74.24 37.018 Організація освіти. Основні форми та структура освіти
74.24 37.09 Організація навчання та виховання
74.24 37.091 Організація навчальних закладів
74.26 37.016 Методика викладання шкільних предметів
74.4 377/378 Професійна і спеціальна освіта
74.47

 

377 Середня професійна освіта.

Професійно-технічне навчання

74.48

(старі шифри:

74.58

74.580)

378 Вища освіта
74.3 37.013.83 Андрагогіка. Теорія освіти дорослих
74.5 Корекційна педагогіка

Розділ у табл. УДК відсутній. Використовуємо розділ 376 «Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб. Спеціальні школи»

74.6 376 Спеціалізовані галузі педагогіки
74.52 376-056.263 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб (глухі, німі, глухонімі).

У ББК це – Сурдопедагогіка (розділ спеціальної педагогіки про розвиток, виховання та навчання дітей і дорослих з вадами слуху).

74.53 376-056.262 Освіта сліпих

У ББК це – Тифлопедагогіка ( наука про виховання та навчання осіб з порушенням зору)

74.56 376-056.34 Освіта психічно хворих осіб
74.55 376-056.36 Освіта розумово відсталих осіб

У ББК це – Олігофренопедагогіка (галузь дефектології, що вивчає проблеми виховання і навчання розумово відсталих дітей)

74.57 376-056.264 Логопедія. Навчання осіб з дефектами мови
74.58 37.013.82 Ортопедагогіка (зміст, методи і форми навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату)
74.9 37.018.1 Сімейне виховання. Сімейна педагогіка.

Домашнє виховання

87 1 Філософія
87.0 101 Філософія (загальні поняття)
87.3 1(091) Історія філософії (загальна)
87.2 122/129 Окремі проблеми і категорії філософії
87.1 111 Метафізика. Онтологія. Вчення про буття
87 113/119 Космологія. Філософія природи (час, простір, матерія, енергія)
87.0я73 101(075) Філософія (підручник). Загальні поняття про філософію
87.1я73 111(075) Філософія (підручник). Вчення про буття. Онтологія.
87.3(0) 1(091) Історія філософії (загальна)
87.3(4/8) 1(091)(…)

 

1(091)(4)

Історія філософія (окремих країн)

(…) — країни Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії та Океанії (див.табл. Іе «Общие определители места»)

Історія філософії країн Європи

87.3(4Укр) 1(091)(477)

 

Історія філософської думки в Україні

477Україна (табл. Іе «Общие определители места»)

71.0 130.2 Філософія культури
87.4 16 Логіка
22.12 164 Математична логіка
87.7 17 Етика. Філософія моралі
87.7 172 Соціальна етика
87.75 174 Професійна етика
87.8 18 Естетика
86 2 Релігія. Теологія
86.2 2-1 Релігієзнавство
86-2 2-23 Священні книги
86-574 2-3 Особи в релігії
86.37 2-74 Релігійне право
86-6 2-78 Релігійні організації
86.376 2-79 Секти
86.2 2-9 Історія релігії, віри, віросповідання, церкви
86.31 21 Первісні релігії
86.33 22 Релігії Далекого Сходу
86.33(5Інд) 233 Індуїзм
86.35 24 Буддизм
86.35(5Ізр) 26 Іудаїзм
86.37 27 Християнство
86.37-2 27-23 Християнська Біблія
86.37-2 27-242 Старий Завіт
86-37-2 27-246 Новий Завіт
86.372 271.2 Православ

’я. Православна церква

86.375 272 Католицизм. Римо-католицька церква
86.376 274 Протестантизм
86.38 28 Іслам
86.38-2 28-23 Коран
86.7 299.2 Атеїзм
88 159.9 Психологія
88.2 159.92 Загальна психологія. (Розвиток психіки. Порівняльна психологія)
88.3 159.91 Психофізіологія
88.3 159.923 Психологія особистості
88.4 159.922.6 Вікова психологія
88.5 316.6 Соціальна психологія
88.6 37.015.3 Педагогічна психологія
88.91 159.9.072 Психодіагностика
88.8 159.922.7 Психологія дитини. Педологія. Педопсихологія
88.7 Медична психологія. Відсутній у «психології» (див. р. 6 «Прикладні науки. Медицина»)
88.9 Прикладна психологія. Відсутній у «Психології» (див. р. 6 «Прикладні науки. Медицина»)
80 80 Філологія. Загальні питання
80.7 808.5 Риторика
81.0 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови
81.0 81’1 Вступ до мовознавства
81.2/81.9 811 Природні та штучні мови (див. у табл. УДК п. 8 «Мова. Мовознавство. Художня література)
81.411.4 811.161.2 Українська мова
81.415.3 811.162.1 Польська мова
81.411.3 811.161.3 Білоруська мова
81.411.2 811.161.1 Російська мова
81.432.1 821.111 Англійська мова
81.432.4 811.112.2 Німецька мова
81.471.1 811.133.1 Французька мова
81.473.1 811.131.1 Італійська мова
81.472.1 811.134.2 Іспанська мова
Розділи мовознавства

*  Показано на прикладі  української  мови

81.2-2

81.411.42

81’36

811.161.2’36

811.111
’36

Граматика

*граматика укр. мови

граматика англ. мови

81.2-1

81.411.4-1

81’342

811.161.2’342

Фонетика

фонетика укр. мови

81.2-3

81.411.4-3

81’373

811.161.2’373

Лексика. Лексикологія (розділ мовознавства, що вивчає лексику (словниковий склад мови).
81.2-4

81.411.4-4

81’374

811.161.2’374

Лексикографія (розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад)
81.2-5

81.411.45

81’38

811.161.2’38

Стилістика
81.2-8

81.411.48

81’35

811.161.2’35

Орфографія. Правопис
81.2-5 81’23 Психолінгвістика
81.2-67 81’27

81’28

Соціолінгвістика

Діалектологія

81.2-7 81’25 Переклад
84 82 Художня література
84(3) 82(1-87) Зарубіжна література
84(0) 82(100) Всесвітня (світова) література
84(…) 821 Художня література окремими мовами
84(4=411.4) 821.161.2 Українська література
82-93

821.161.2-93

Дитяча література

Українська дитяча література

821.161.2 Російська література
821.162.1 Польська література
821.161.3 Білоруська література
821’01 Давня література
821
’01
Антична література
821.14 Грецька література
821

’01(38)

Давньогрецька література
821’01(37) Римська література
821.111 Англійська література
821.112.2 Німецька література
821.133.1 Французька література
821.134.2 Іспанська література
821.131.1 Італійська література
821.581 Китайська література
821.521 Японська література
82.081 Літературна творчість. Літературний процес
84…. 82-1/9 Літературні жанри

Показано на прикладі укр. літ.

84…..-5

84.411.4-5

82-1

821.161.2-1

Віршові жанри

Тарас Шевченко. Кобзар

84…..-4

84.411.4-4

82-3

821.161.2-3

Прозові жанри

Микола Хвильовий. Я (Романтика).

84….-6

84.411.4-6

82-2

821.161.2-2

Драматичні жанри

Г. Квітка-Основ’яненко. Сватання на Гончарівці

84….-7

84.411.4-7

82-7

821.161.2-7

Сатирична та гумористична проза

Остап Вишня. Вишневі усмішки

84…..-7

84.411.4-7

82-17

821.161.2-17

Сатирична та гумористична поезія

Павло Глазовий. Продавці та покупці

83.3 82.09 Літературознавство. Критика
83.3(3) 82(1-87).09 Критика зарубіжної літератури
83.3(0) 82(100).09 Критика світової літератури
83.3(4=432.1) 821.111.09 Літературні дослідження англійської літератури
83.3(4=432.4) 821.112.2.09 Літературні дослідження німецької літ. Критика
83.3(4=411.4) 821.161.2.09 Літературні дослідження укр. літ. Критика української літератури
Словники  (зразки)

811.161.2(038)=111                        Українсько-англійський словник

811.161.1(038)=161.2                      Російсько-український словник

811.161.2
’355(038)                          Орфоепічний словник укр. мови

81’355(038)=161.2                           Орфоепічний словник укр. мови

004(038)=161.2=111      Англо-український словник комп’ютерної термінології

811.161.2(038)=112.2                Українсько-німецький словник